Anne-Marie Hartman

Utbildning

Med utgångspunkt i psykoanalytisk teoribildning har jag under åren utbildat i och haft seminarier kring olika ämnen såsom

- utvecklingspsykologi
- genustänkande och identifikationsprocess
- objektrelationsteori
- psykoterapeutisk process och teknik
- parallellprocesser
- etiskt tänkande och förhållningssätt

Sedan jag på 1970-talet var med och startade verksamheten och utbildningen vid GPI, Göteborgs Psykoterapi Institut, har jag där utbildat på Diplomutbildningen (Steg II),  på psykoterapeututbildningen Steg II och på handledarutbildningen vid Göteborgs Universitet och Linnéstadens Psykoterapi Institut samt i andra sammanhang vid efterfrågan och enligt speciella önskemål.

Kontakta mig gärna ang. utbildningsuppdrag, enskilda föreläsningar eller önskan om seminarier/studiegrupp kring något ämne som du och ev. dina kollegor är intresserade av.

 

Anne-Marie Hartman