Anne-Marie Hartman
Anne-Marie Hartman

Psykoterapi

Jag kan erbjuda psykoterapi över längre eller kortare tid, en eller flera gånger i veckan, individuellt eller i par/familj.

Psykoterapi syftar till att vidga och fördjupa din kännedom om dig själv, så att du kan handskas med dina svårigheter och utveckla dina relationer på ett för dig meningsfullt sätt.

Psykoterapiarbetet bedrivs utifrån en psykoanalytisk referensram. Det innebär bl.a. att terapin ses som ett gemensamt åtagande och en process. I denna process vävs tidigare erfarenheter, medvetna och omedvetna tankemönster, aktuella upplevelser och terapirelationen samman.